Kalite ve SEÇ-G Politikalarımız

Solventaş Terminali, kalite, insan sağlığı, iş yeri güvenliği ve çevre konularında sürekli iyileştirme politikasını benimsemiştir. Terminal ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olup, Üçlü Sorumluluk (Responsible Care) belgesini de imzalamıştır. Solventaş ayrıca, konusunda Terminal denetimlerini yerine getirmeye yönelik olarak çokuluslu kimyasal üreticileri tarafından kurulmuş olan CDI-T kuruluşunun üyesidir ve bu firmanın denetimi altındadır.

Kalite Politikası

Müşterilerimize uluslararası kabul edilmiş standartlarda sıvı ve kuru kimyasal madde depolama hizmeti sunarken, çalışanların ve çevrenin sağlığını korumak, tüm çalışanlarımıza sürekli kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini yerleştirmek, proseslerimizi sürekli iyileştirmek, kalite yönetim sistemi şartlarına ve tüm yasal düzenlemelere uymak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu amaçlara uygun olarak tüm maddi ve insan kaynaklarımızı seferber etmek şirketimizin politikasıdır.

Çevre Politikası

Müşterilerimize uluslararası standartlarda sıvı ve kuru kimyasal madde depolama hizmetleri verirken çalışanlarımızı çevre, iş sağlığı ve güvenliği, teknik emniyet konularında bilinçlendirmek, üçlü sorumluluk (responsible care) prensiplerini yerine getirmek, proseslerimizi çevresel açıdan sürekli geliştirmek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları azaltmak ve önlemek için tedbirler almak, yürürlükteki çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, dolayısıyla ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olmak ve çevresel performansımızı topluma açık tutmak, firmamızın çevre politikasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Hizmetlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlarda sunarken, faaliyetlerimiz kapsamında tesisimiz dahilinde bulunan tüm kişiler için yasal mevzuatlar ve standartlara uygun, muhtemel risklerin ve olası kayıpların en aza indirildiği güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

Güvenlik Politikası

Solventaş Teknik Depolama A.Ş. tesisinde depolanan ürünlerin ve tesis donanımlarının, tesiste çalışan personelin, görevli ve ziyaretçilerin güvenliğini her gün 24 saat boyunca sürekli olarak sağlamak, bu görevler için 5188 sayılı yasaya uygun ve yeterli sayıda personeli sağlamak, risk değerlendirmesi yaparak tesiste güvenlik artırıcı ve caydırıcı tedbirleri almak, tesisin güvenliğinin gerektirdiği durumlarda ve yasalar çerçevesinde emniyet ve askeri güvenlik teşkilatlarıyla bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla gerekli her türlü maddi ve manevi kaynakları seferber etmek, firmamızın güvenlik politikasıdır.

Emniyet Tedbirleri

Tüm terminal operasyonları ve terminale giriş ve çıkışlar sürekli olarak muhtelif kameralarla denetlenmektedir. Terminal 7 gün 24 saat APELL telsiz sitemi ile bölge acil durum merkezine bağlı bulunmaktadır. Solventaş Liman Tesisleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ISPS Code hükümleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Son derecede gelişmiş yangın önleme sistemi, Terminal Otomasyon Sistemi tarafından desteklenmektedir. Sistem, tüm tesisi ve tank çiftliklerini çeviren yangın su hatları, sabit ve taşınabilir su-köpük monitörlerinden, su rezervuarından ve dizel/elektrikli pompalardan oluşmaktadır. Tüm tanklar ve kapalı ambarlar, köpük odaları, soğutma perde nozul ve sprinkler sistemi ile donatılmıştır. Tüm tanklar, hatlar ve bağlı donanımlar statik elektrik tehlikesine karşı topraklanmıştır.

Eğitim

Kalite, çevre, yangından korunma, insan sağlığı, iş yeri emniyeti ve tehlikeli ürünler gibi konularda tüm personelin bilgisini artırmak ve güncellemek amacı ile hazırlanan yıllık eğitim planları kapsamında yasal zorunlu eğitimler ve diğer ihtiyaç duyulan konularda eğitimler uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.